Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

„Taupių tėvų klubas“ yra uždaromas kol atsiras pakankamai naujų leidinių pagal atnaujintą programą. Visi dabartiniai TTK nariai automatiškai gauna TEV nuolaidų kortelę – kokias turi ir mokytojai!

Daugiausiai taškų (ANT) surinkusieji praėjusiais mokslo metais, kaip įprasta gaus dovanų čekius apsipirkimui tevukas.lt.


© Leidykla TEV 2010