Nuolaidos
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Biologija
Dailė
Ekonomika
Fizika
Gamtamokslinis ugdymas
Geografija
Informacinės technologijos
Istorija
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
IT VBE medžiaga mokytojams
Perkant 10 ar daugiau „Informacinių technologijų VBE užduočių pavyzdžių” knygelių – metodinė medžiaga atmintuke mokytojui dovanų.
 
E. vadovėliai nemokamai
Mokyklos, šiais mokslo metais perkančios TEV vadovėlius, gali nemokamai užprenumeruoti atitinkamus skaitmeninius vadovėlius kiekvienam mokiniui.
 
MIKO knygos atmintuke – dovanų
Mokyklos, šiais mokslo metais perkančios TEV informacinių technologijų ir ekonomikos vadovėlius bent vienai klasei (nemažiau kaip 10 komplektų), atitinkamas MIKO knygas mokytojams gali gauti nemokamai.
Dovanos mokytojams
Mokyklos, pirkdamos leidykloje ar tevukas.lt didesniais kiekiais, kartu gali užsakyti dovanų savo bibliotekai ar mokytojams. Dovanas galima pasirinkti iš viso tevukas.lt popierinių leidinių (išskyrus vadovėlius) sąrašo. Pirkdami už 500 Eur ir daugiau, dovanų galite užsakyti už 50 Eur, pirkdami už 1000 Eur ir daugiau - už 100 Eur.


Mokykla:
Adresas:
Įm. kodas:
El. paštas:
Mūsų mokykla šiemet, rugsėjo – gruodžio mėn., perka leidinius už € 
Norime gauti dovanų šiuos leidinius:
Prašymą pateikė:
(vardas, pavardė, pareigos, telefonas arba el. paštas)


Noriu šiais mokslo metais nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie TEV naujus produktus, siūlomas akcijas ir nuolaidas.

© Leidykla TEV 2010