Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
Geografija
Elektroninė leidyba
Skaitmeniniai vadovėliai
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
Atsinaujinkite už pusę kainos [LT]
Mokykloms, norinčioms atnaujinti savo senuosius, gal jau gerokai padėvėtus, vadovėlius „Matematika Tau“ V-X klasėms (lietuvių kalba), siūlome išskirtines nuolaidas.
 
Atsinaujinkite už pusę kainos [PL]
Mokykloms, norinčioms atnaujinti savo senuosius, gal jau gerokai padėvėtus, vadovėlius „Matematika Tau“ V-VIII klasėms (lenkų kalba), siūlome išskirtines nuolaidas.
 
Atsinaujinkite už pusę kainos [RU]
Mokykloms, norinčioms atnaujinti savo senuosius, gal jau gerokai padėvėtus, vadovėlius „Matematika Tau“ V-VIII klasėms (rusų kalba), siūlome išskirtines nuolaidas.

© Leidykla TEV 2010