Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
Mokytojo rinkinys – dovanų matematikos mokytojams.
Mokyklų, perkančių Matematika visiems vadovėlius bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 10 komplektų), mokytojai gali gauti vadovėlių komplektų dalis nemokamai.
 
Mokytojo rinkinys – dovanų informacinių technologijų mokytojams
Mokyklos, šiais mokslo metais perkančios  TEV informacinių technologijų serijų („Tavo bičiulis kompiuteris” arba „Pasaulis kompiuteryje“)  vadovėlius bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 10 komplektų), mokytojai gali pasirinkti dovanų.
 
Mokytojo rinkinys – dovanų ekonomikos mokytojams
Mokyklos, šiais mokslo metais perkančios  TEV ekonomikos („Ekonomika ir verslumas. IX–X kl.”, „Ekonomika. XI–XII kl.“) vadovėlius bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 10 komplektų), mokytojai gali pasirinkti dovanų.
Atsinaujinkite pigiau
Mokykloms, norinčioms atnaujinti savo senuosius, gal jau gerokai padėvėtus, matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos vadovėlius, siūlome išskirtines nuolaidas.
Pasiūlymas galioja perkant šių serijų vadovėlius:
  • „Matematika Tau plius” (V–XII klasėms)
  • „Matematika Tau” (rusų ir lenkų kalbomis, V–X klasėms)
  • „Tavo bičiulis kompiuteris” (lietuvių ir lenkų kalbomis, V–VIII klasėms)
  • „Pasaulis kompiuteryje” (IX–XII klasėms, lenkų kalba IX–X klasėms)
  • „Ekonomika ir verslumas” (IX–XII klasėms)
  • Šiuolaikiškas žvilgsnis į ...” (IX–XII klasėms)
Perkant vadovėlius visai klasei (10 ir daugiau vadovėlių komplektų), mokytojo rinkinys – dovanų. Reikia užpildyti atitinkamą prašymą.


Mokykla:
Adresas:
Įm. kodas:
El. paštas:
Mūsų mokykla šiais mokslo metais planuoja įsigyti:
Prašome pateikti kainos pasiūlymą.
Prašymą pateikė:
(vardas, pavardė, pareigos, telefonas arba el. paštas)


Noriu šiais mokslo metais nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie TEV naujus produktus, siūlomas akcijas ir nuolaidas.

© Leidykla TEV 2010