Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
MIKO knygos atmintuke – dovanų
Mokyklos, šiais mokslo metais perkančios TEV informacinių technologijų ir ekonomikos vadovėlius bent vienai klasei (nemažiau kaip 10 komplektų), atitinkamas MIKO knygas mokytojams gali gauti nemokamai.
Mokykla:
Adresas:
Įm. kodas:
El. paštas:
Mūsų mokykla šiais metais įsigijo: Norime gauti mobilią interaktyvią kompiuterinę (MIKO) knygą atmintuke:
Ekonomika ir verslumas IX–X klasėms

egz.
EV 9–10. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Ekonomika ir verslumas IX–X klasėms”

egz.
Pasiūlymas galioja, jei vadovėlių perkama bent vienai klasei (ne mažiau kaip 10 kiekvienos dalies egzempliorių). Jei klasėse yra mažiau mokinių, kreipkitės – pasitarsime dėl nuolaidos dydžio.

Su šia mokymo priemone dirbs mokytojai:
(vardas, pavardė, el. paštas)
Noriu akcijos galiojimo laikotarpiu nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie TEV naujus produktus, siūlomas akcijas ir nuolaidas.

© Leidykla TEV 2010