Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
Mokytojo rinkinys – dovanų matematikos mokytojams.
Mokyklų, perkančių Matematika visiems vadovėlius bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 10 komplektų), mokytojai gali gauti vadovėlių komplektų dalis nemokamai.
Mokykla:
Adresas:
Įm. kodas:
El. paštas:
Mūsų mokykla šiais metais įsigijo: Prašome skirti kaip paramą komplekto dalis:
(pasirinktas dalis pažymėkite)
Matematika visiems. 5 klasė. I dalis. (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą)

egz.
Matematika visiems. 5 klasė. II dalis. (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą)

egz.
Matematika visiems. 5 klasė. I dalis. (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą)
Matematika visiems. 5 klasė. II dalis. (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą)
Matematika visiems. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis 1 dalis
Matematika visiems. 5 klasė. Pratybų sąsiuvinis 2 dalis
KURKI SKD-5 Matematika (Pasirodys 2023 m. spalio mėn.)
Matematika visiems. 5 klasė. Savarankiški ir kontroliniai darbai.


Su šiomis mokymo priemonėmis dirbs mokytojai:
(vardas, pavardė, el. paštas)

Galima pasirinkti pratybas ir lenkų kalba. Kalbą galima nurodyti prie mokytojo pavardės langelyje aukščiau.


Laišką reikia išsispausdinti, patvirtinti mokyklos vadovo parašu bei anspaudu ir atsiųsti paštu į leidyklą.
Noriu akcijos galiojimo laikotarpiu nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie TEV naujus produktus, siūlomas akcijas ir nuolaidas.

© Leidykla TEV 2010