Nuolaidos
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Biologija
Dailė
Ekonomika
Fizika
Gamtamokslinis ugdymas
Geografija
Informacinės technologijos
Istorija
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
Mokytojo e. rinkinys – dovanų matematikos mokytojams.
Mokyklų, perkančių bet kuriuos matematikos vadovėlius bent vienai klasei (ne mažiau kaip po 10 komplektų), mokytojai gali gauti vadovėlių komplektų dalis nemokamai.
Mokykla:
Adresas:
Įm. kodas:
El. paštas:
Mūsų mokykla šiais metais įsigijo: Prašome skirti kaip paramą komplekto dalis:
(pasirinktas dalis pažymėkite)
Matematika Tau plius. 5 klasė. 1 dalis

egz.
Matematika Tau plius. 5 klasė. 2 dalis

egz.
MT plius 5. 4 viename. MIKO knyga mokytojams pagal vadovėlį „Matematika Tau plius. 5 klasė“ 50% nuolaida.
Norėdami gauti MIKO knygą už pusę kainos, užbaikite pildyti šią prašymo formą ir išsispausdinkite ją. Tada nueikite į tevukas.lt/prasymai/nuolaidos ir užpildykite prašymą atitinkamai MIKO knygai už pusę kainos.
IMK. Matematika 5. 4 viename. Metinė prenumerata
Matematika Tau plius. 5 klasė (1 ir 2 dalys, su atsakymais)
Matematika Tau plius. 5 klasė. Uždavinynas (su atsakymais)
KURK-SKD-5+6. (savarankiškų ir kontrolinių darbų rinkiniai V ir VI kl.)


Su šiomis mokymo priemonėmis dirbs mokytojai:
(vardas, pavardė, el. paštas)

Galima pasirinkti pratybas rusų ir lenkų kalbomis. Kalbą galima nurodyti prie mokytojo pavardės langelyje aukščiau.


Laišką reikia išsispausdinti, patvirtinti mokyklos vadovo parašu bei anspaudu ir atsiųsti paštu į leidyklą.
Noriu akcijos galiojimo laikotarpiu nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie TEV naujus produktus, siūlomas akcijas ir nuolaidas.

© Leidykla TEV 2010