Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės

< visi prašymai
Jei neturite prisijungimo prie www.tevukas.lt duomenų – praleiskite šį žingsnį.
Vartotojo vardasRekomenduotume pirmiausiai prisijungti,
tuomet sistema pati pažins mokyklą,
įsimins jūsų įrašytus duomenis,
o pakartotinai prisijungus – vėl juos parodys.
Slaptažodis
 
 
E. vadovėliai nemokamai
Mokyklos, šiais mokslo metais perkančios TEV vadovėlius, gali nemokamai užprenumeruoti atitinkamus skaitmeninius vadovėlius kiekvienam mokiniui.
Mokykla:
Adresas:
Įm. kodas:
El. paštas:
Mūsų mokykla šiais metais įsigijo: Norime užsiprenumeruoti e. vadovėlius metams:
(E. vadovėlių skaičius negali būti didesnis nei įsigytų vadovėlių skaičius.)
Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX–X klasėms. I dalis

egz.
Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX–X klasėms. II dalis

egz.
Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos IX-X klasėms (1 ir 2 dalys, su atsakymais)

egz.
Su e. vadovėliais dirbs mokytojai (nurodykite el. paštus ir mokinių skaičius)
Noriu akcijos galiojimo laikotarpiu nurodytu el. pašto adresu gauti informaciją apie TEV naujus produktus, siūlomas akcijas ir nuolaidas.

© Leidykla TEV 2010