Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės
Matematika visiems 7. Lengvesniam gyvenimui (mokiniams). (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą)
Kaina: 1 lic. – 5,00 €, 5 lic. – 13,00 €,
20 lic. – 40,00 €, 50 lic. – 85,00 € ir t.t.
Licencijų sk.: vnt.
Autorių kolektyvas. Matematika visiems 7. Lengvesniam gyvenimui (mokiniams). (Parengta pagal atnaujintą bendrąją matematikos programą).

Perkant daugiau licencijų, vieneto kaina greitai mažėja

„Matematika visiems 7. Lengvesniam gyvenimui“ – skaitmeninė mokymo(si) priemonė, padėsianti tiek mokytojams, tiek ir mokiniams šiuo sudėtingu pereinamuoju laikotarpiu. Joje rasite visas ankstesnių TEV vadovėlių temas, atitinkančias naująją matematikos bendrąją programą, su nuorodomis, iš kurio vadovėlio ar uždavinyno yra paimta medžiaga. Tad mokytojams bus daug paprasčiau ruoštis pamokoms, o mokiniai palaipsniui bus pratinami reikšti mintis matematiškai teisingai, idant vėliau nereikėtų nerimauti dėl įvairiausių patikrų ar studijų pasirinkimo galimybės.

Viskas LENGVESNIAM GYVENIMUI!

Pastaba - šis produktas tik metams.

Prisijungti
Vartotojo el.pašto adresas:

Slaptažodis:


Pamiršote slaptažodį?
© Leidykla TEV 2010