Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės
 
Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas.

Tevuko kaina: 24,00 €
Kiekis: vnt.
Autorių kolektyvas. Matematika Tau plius. 11 klasė. Bendrasis kursas [vadovėlis]. 156 p., minkštas įrišimas.
ISBN: 978-609-433-039-1Vadovėlis parengtas pagal 2011 m. Vidurinio ugdymo bendrąsias programas ir skirtas trims savaitinėms pamokoms. Jame yra 5 skyriai, kuriuose nagrinėjamos aibės, trupmeniniai skaičiai, laipsniai ir šaknys, logaritmai, sinusai, kosinusai, tangentai, skaitiniai ir raidiniai reiškiniai, taip pat tiesinės, laipsninės, rodiklinės, šaknies, logaritminės bei trigonometrinės funkcijos, lygtys su šaknimis ir moduliais, rodiklinės, logaritminės, trigonometrinės lygtys bei lygčių sistemos. Knygos struktūra jau įprasta dirbantiems pagal serijos „Matematika Tau plius“ vadovėlius: medžiaga pateikiama atverstiniais, kurių kairiajame puslapyje yra teorija, dešiniajame – su ja susiję uždaviniai. Yra skyreliai medžiagai pakartoti, įvairiems uždaviniams spręsti, žinioms pasitikrinti. Stipresnieji mokiniai ras sau atskirą skyrelį. Bendrojo ir išplėstinio kursų vadovėlių turiniai glaudžiai susiję. Taigi po XI klasės pasirinkti išplėstinį kursą nusprendusiam mokiniui neturėtų būti labai sunku. 2012 metais paskelbtos informacijos Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje, sąrašo Nr. 43

Prisijungti
Vartotojo el.pašto adresas:

Slaptažodis:


Pamiršote slaptažodį?


© Leidykla TEV 2010