Nauja programa
Pradinukams
Matematika
V klasei
VI klasei
VII klasei
VIII klasei
IX klasei
X klasei
XI klasei
XII klasei
Informacinės technologijos
V-VIII klasėms
IX-XII klasėms
Ekonomika ir verslumas
I-IV klasėms
IX-XII klasėms
Istorija
E. Geografija
Skaitmeniniai vadovėliai
Dailė
Ekonomika
Fizika
Geografija
Informacinės technologijos
Matematika
Elektroninė leidyba
KURK
MIKO knygos
Sprendyklės
IMK
KARTOK
E-uždavinynai
Papildomos mokymo(si) priemonės
Į pagalbą abiturientui
Pasiekimų patikrinimams
Konkursai
Olimpiados
Kengūra
Žodynai ir kalbų mokymasis
Mokomoji pažintinė literatūra
Leidiniai studentams
Sprendimynai
Komplektai
Perkant abi kartu – pigiau
Išpirktuvės
 
Pasirengimo baigiamiesiems egzaminams medžiaga. Fizika. II dalis
 
Birutė Jakavonienė, Kazimieras Lipskis. Pasirengimo baigiamiesiems egzaminams medžiaga. Fizika. II dalis.
ISBN: 978-9955-680-74-1

Šis leidinys naudingas bet kurios klasės moksleiviams, kartojantiems vidurinės mokyklos fizikos kursą. Antroje mokomosios priemonės dalyje yra aptariamos šios fizikos kurso temos: magnetinis laukas, elektromagnetinė indukcija, mechaniniai svyravimai ir bangos, elektromagnetiniai virpesiai ir bangos, geometrinė, banginė ir kvantinė optika, atomo ir atomo branduolio fizika, astronomijos elementai. Kiekvieno skyriaus pradžioje glaustai pateikiama teorinė medžiaga, sunkesni klausimai aptariami nuodugniau ir plačiau, visos formulės, brėžiniai, padėsiantys sudaryti uždavinių sprendimo algoritmus, Jums visada po ranka. Be to, uždavinių atsakymuose nurodomos ne tik skaitinės vertės, bet ir galutinės formulės, brėžiniai. Vadovėlyje yra testo klausimų ir kompleksinių užduočių pavyzdžių. Kiekvieną kompleksinį uždavinį sudaro 4–5 užduotys. Tai knyga norintiems išmokti „perkrimsti“ bet kurį fizikos brandos egzamino uždavinį!Prisijungti
Vartotojo el.pašto adresas:

Slaptažodis:


Pamiršote slaptažodį?


© Leidykla TEV 2010